Tag: , , , ,

Pelajaran Berharga dari Mbah Moen, Gus Mus, dan Quraish Shihab

KSOL  — Di tengah-tengah krisis keteladanan, sebenarnya masih banyak ‘oase’ yang menjadi penyejuk dan penawar kedahagaan serta kerinduan umat akan...